03 Nov, 2014

Andoni Egia

La nostra Barcelona Activa

L'agència de desenvolupament econòmic local Barcelona Activa és una eina de primer ordre a l'hora d'imaginar, planificar i gestionar els processos econòmics, socials i espacials de la dinàmica metropolitana. En el següent text, realitzarem una proposta de com podria funcionar aquesta agència un cop estigués sota control comunitari, i fos una eina més d'aquest somni col•lectiu que realitzem dia a dia, barri a barri, i anomenem Ciutat Comuna.

Model de Governança: El primer pas, seria recuperar els òrgans de governança de la planificació i gestió de l'estratègia econòmica i territorial metropolitana, de manera que, s'habilités la participació directa dels subjectes econòmics, socials i institucionals de base. L'objectiu d'aquest model de governança proposat, és el de transformar l'actual paradigma de col•laboració públic-privada pel de la col•laboració públic-cooperativa-comunitària, en el qual se situarien, els nous protagonistes de la planificació i gestió del procés de desenvolupament socioeconòmic: el teixit institucional; el teixit de l'economia social i solidària; i el teixit social-comunitari.

  • El teixit institucional: es compondria dels diferents nivells administratius com els ajuntaments, les diputacions i la Generalitat. La seva funció seria la d'assegurar la planificació i gestió públic-cooperativa-comunitària; dotar de fons les accions que emanessin del pla estratègic participatiu i assegurar la universalitat dels drets polítics econòmics i socials, de manera que es garantís l'accés als recursos necessaris per a desenvolupar una vida lliure i autònoma de totes les persones.
  • El teixit de l'economia social i solidària: es compondria de totes aquelles iniciatives econòmiques que es basaran en els principis cooperatius d'una persona un vot, el repartiment equitatiu dels beneficis i que realitzaran una activitat sostenible social, ecològica i econòmicament. Aquests són els principis que utilitza Coop 57 per concedir els seus serveis solidaris.
  • El teixit social: es compondria de totes les associacions, col•lectius i individualitats que volguessin participar d'aquest espai. La funció principal seria la d'assegurar el control comunitari del procés de desenvolupament, així com la de ser la garantia de la funció social de tot el procés, és a dir, que el procés de desenvolupament estigui al servei de les majories socials amb tota la diversitat que aquestes presenten.

D'altra banda, aquests òrgans de Governança del Procés i de l'Agència de Desenvolupament haurien de tenir una estructura descentralitzada sobre els diferents àmbits geogràfics en els que incideixen: els barris, els pobles, les ciutats, així com una agregació multi-escala d'aquests àmbits geogràfics. En aquest sentit, la cadena de comandament del procés de desenvolupament i de l'estructura de governança multi-escala haurien de ser de baix a dalt, és a dir, haurien de sortir dels més immediat i material, com els barris i les comunitats, per anar coordinant-se mitjançant processos consensuats i coherents cap als àmbits més llunyans i abstractes com són la ciutat, la metròpoli i el país. Aquesta estructura descentralitzada, multi-escala i amb una direcció de baix a dalt, oferiria la possibilitat que fossin les mateixes comunitats de barri i locals les que dirigissin la planificació i gestió del procés, alhora que obligaria a la participació activa d'aquests subjectes en tot el procés.

Àmbits d'actuació: Les àrees de treball d'aquesta nova Barcelona Activa haurien de dividir-se segons les conclusions del diagnòstic estratègic participatiu que es farien en cada escala geogràfica, però des d'aquí, se suggereixen els següents àmbits d'actuació:

  • Economia Social i Solidària: Catalunya en general i Barcelona en particular, disposa d'una espessa xarxa d'iniciatives i grups cooperatius, així com d'una gran imbricació entre aquests i els moviments socials de base. En aquest sentit, l'objectiu principal de l'Agència de Desenvolupament hauria de ser el d'anar substituint pas a pas, el sistema capitalista de tall extractivista, per una estructura basada en l'Economia Social i Solidària. Per a això, hi ha innombrables recursos que s'estan utilitzant en l'actualitat, com els serveis d'emprenedoria cooperatiu, els plans estratègics per a les empreses cooperatives, les clàusules socials per a les compres i contractacions públiques, els mercats socials i la inter-cooperació. L'assumpció, finançament i generalització d'aquestes eines per una institució com Barcelon Activa, ajudaria a generar un ecosistema de l'ESS, que permetria un ràpid avanç d'aquest nou model econòmic més democràtic, equitatiu i sostenible. Així, un dels objectius principals de l'agència de desenvolupament hauria de ser la la Re-localització i Cooperativització dels principals sectors de l'economia, com són l'energia, les finances, l'agroecologia, la producció urbanística, les noves tecnologies (programari i maquinari lliures) l'atenció a les persones (1), les cures i els treballs de reproducció. En aquest sentit s'hauria d'aprofundir en els exemples que ens mostren experiències com Som Energia, Coop57, la Cultura Lliure, les cooperatives de producció-consum agro ecològic i l'urbanisme cooperatiu, que comença a emergir en diferents espais, així com les propostes per a la sostenibilitat de la vida i la reproducció col·lectiva i cooperativa que s'estan realitzant des de sectors feministes i cooperativistes.

  • Reconversió en clau social i solidària de l'estructura econòmica capitalista: Existeixen diferents programes per a augmentar la participació dels i les treballadores tant en la propietat (2) com en la gestió (3) de les empreses capitalistes, especialment d'aquelles que es troben en crisi.

  • Intervenció Social Solidària: entesa des d'una perspectiva de classe i de la interseccionalitat. Se centraria en oferir processos d'inserció o re-inserció social per a totes aquelles persones i comunitats a les que el capitalisme ha anat sobre-explotant i marginalitzant. Per a això, hi ha molts i variats recursos com les empreses d'inserció, els acompanyaments psico-socials, els processos de empoderament col·lectiu, etc. de les quals la majoria provenen del sector de l'ESS, i se centren a recuperar l'autonomia perduda per aquests col•lectius.

  • Articulació territorial / medi ambient: tota expressió econòmica i social genera unes estructures territorials, que són al seu torn re-productores de les estructures econòmiques i socials, de manera que si volem consolidar els processos de transformació social, hem de començar per auto-gestionar els processos de planificació i gestió territorial i urbanística. En aquesta Àrea de treball, s'inseriria tot el relacionat amb la sobirania alimentària, la mobilitat sostenible, la planificació urbana participada, la co-gestió públic-cooperativa-comunitària dels diferents equipaments públics, etc.

  • Art / Cultura: l'art i la cultura són consubstancials a la vida en comú i al desenvolupament comunitari, per la qual cosa haurien de tenir un espai central en totes les polítiques del procés de desenvolupament. A més, a Barcelona hi ha innombrables expressions culturals així com diferents models de gestió dels equipaments culturals, que van des de l'auto-gestió (CSOAs ....), a diferents models de co-gestió (Ateneu Popular de Nou Barris).

Per acabar, caldria recordar i emfatitzar que res del que s'ha exposat en aquest article és invenció o imaginació de l'autor, sinó que aquesta, no és més que una proposta de sistematització i institucionalització d'unes teories i unes pràctiques que aquí i ara, estan dibuixant els plànols d'una Ciutat Comuna, sobre el mapa dels Països Catalans.


1 - Cooperativa Los Milagros, Residencial Santa Clara

2 - http://www.coceta.coop/publicaciones/guia-transformacion-empresas.pdf

3 - La Diputación Foral de Gipuzkoa, ha aprobado el programa para promover la participación de las trabajadoras y trabajadores en las empresas en GipuzkoaContacte amb nosaltres

Si vols escriure un article, o aprofundir en algun tema a través d'una xerrada o jornada, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. barcelona@cup.cat

Free Software

Powered by TextPress. © Shameer C 2013.

Web analytics by Piwik. © Piwik 2014.

Creative Commons

People designed by from the Noun Project