17 Nov, 2014

Eduard Moreno

Els residus a Barcelona, una oportunitat

Cal, abans de fer les propostes de gestió de residus pel nostre municipi, definir alguns conceptes que, crec, són claus per comprendre i justificar les accions que proposo per la nostre ciutat. Per desgràcia, cal dir-ho clar, majoritàriament no hi ha consciència ambiental. Fa 30 anys que parlem molt del medi ambient, però la realitat és que hi ha, per desgràcia, poca consciència ambiental. Hi ha molta desconeixença i poca acció. Més greu és, tot i els mals resultats, la percepció política dels representants polítics de l’Ajuntament de Barcelona que ja no es pot fer, en gestió de residus, més del que es fa. Resultats decebedors a Barcelona. Si bé un 10% de la nostra bossa d’escombraries és rebuig, actualment a Barcelona un 70% dels residus que es recullen són rebuig. En canvi la fracció majoritària dels residus, la orgànica, s’està recollint molt poc i amb un alt contingut d’impropis (residus no orgànics). Els hi estan posant massa fàcil als que no ho fan bé. Actualment és més fàcil trobar un contenidor de rebuig que no pas un de fraccions reciclables. El contenidor que segur que tenim a tocar de casa és el rebuig. Per tant, és més fàcil fer-ho malament que fer-ho bé. Cal revertir aquesta situació. Cal fer-ho fàcil als que separen els residus i dificultar als que ho barregen tot. Tenim capacitat tècnica i econòmica de sobres. L’Ajuntament ha demostrat tenir capacitat econòmica de sobres implantant majoritàriament els contenidors “easy”, ja que aquest sistema és dels més cars d’Europa. S’està invertint en aquests contenidors i en vehicles tecnològicament molt avançats, on només cal un treballador, defugint d’altres sistemes amb major generació de llocs de treball directes i, per augment de la recollida selectiva, indirectes. Alhora s’ha repartit, quasi a part iguals, el pastís de la concessió pública de la gestió dels residus a grans companyies tipus CESPA (Ferrovial), URBASER, FOMENTO, desestimant la municipalització de serveis per tal de fer-los més econòmics i més propers al propi Ajuntament i en definitiva al ciutadà. Per tant, l’Ajuntament no té limitants ni tècnics ni econòmics per plantejar-se altres models.

Propostes de futur: L’Ajuntament de Barcelona hauria de donar un tomb global al model i gestió dels residus. Algunes d’aquestes propostes són:

  1. Millorar la consciència ambiental en tots els àmbits de la ciutat (contaminació, residus...) tant de la classe política com dels veïns i les veïnes, tot comunicant clarament les conseqüències tant d’una mala com d’una bona gestió dels residus i la relació entre una mala gestió ambiental i problemes de salut.
  2. Promoure accions encaminades a la reducció i a la reutilització dels residus i no al tractament final, tot encapçalant, l’Ajuntament, la demanda d’una llei catalana de reducció de residus, el foment de mesures de reducció i reutilització, i de sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR).
  3. Canviar el model de recollida ineficient, car i destructor de llocs de treball basat amb els contenidors, implantant la recollida a la porta, tal i com fan moltes ciutats europees, també amb edificacions verticals, com Milà, Viena, Brussel•les o Cambridge. El model porta a porta dóna facilitats a aquelles persones que separen els residus i fomenta la recollida de les fraccions reciclables en detriment de la recollida de rebuig (només un dia per setmana). És un sistema que fet el balanç econòmic (recollida + tractament + sensibilització) és més econòmic que el model contenidors. I és un sistema que genera llocs de treball directes i, per l’augment del percentatge de recollida selectiva, d’indirectes.
  4. Canvi en la gestió comercial dels residus, abandonant la idea de la col•laboració voluntària i adoptant la responsabilitat i obligació del productor a adaptar-se al model que millor fomenti la separació dels residus. Proposo el model porta a porta (amb un dia màxim de recollida de rebuig per setmana) i la implantació del pagament per generació mitjançant bosses estandarditzades o contenidors amb transponedors.
  5. Municipalització dels serveis de recollida, prioritzant l’augment i la millora de la qualitat dels de llocs de treball, una millor gestió econòmica municipal i una major proximitat en la presa de decisions i en el control de la qualitat.
  6. L’Ajuntament ha d’encapçalar el canvi de mentalitat actual, pel que fa a les infraestructures de tractament (sobretot a la Regió Metropolitana), basat en gegantines i caríssimes instal•lacions de pre-tractament i d’incineració, per promoure la descentralització en petites instal•lacions de tractament de les fraccions reciclables, principalment pel compostatge de la orgànica, tecnològicament senzilles i properes als llocs de producció, evitant el transport del residu. Aquest canvi, ha d’anar acompanyat per prioritzar la reducció dels residus i la recollida selectiva en origen per reduir el rebuig i per tant una menor necessitat d’instal•lacions pel rebuig.

Barcelona és capaç de fer aquest gran canvi, tant necessari. Ha de ser capdavanter en la gestió ambiental dels residus. Ha de sensibilitzar, ha de promoure la reducció i la reutilització, la recollida selectiva en origen mitjançant models eficients i més econòmics, creant llocs de treball i de qualitat, posant dificultats a la generació i a la recollida del rebuig, responsabilitzant als productors comercials i promovent el canvi més enllà de la ciutat. Prioritzant el bé comú, l’interès general i la salut, per davant de la comoditat i dels interessos de les grans companyies.Contacte amb nosaltres

Si vols escriure un article, o aprofundir en algun tema a través d'una xerrada o jornada, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. barcelona@cup.cat

Free Software

Powered by TextPress. © Shameer C 2013.

Web analytics by Piwik. © Piwik 2014.

Creative Commons

People designed by from the Noun Project