25 Nov, 2014

Judit Casas

ambientòloga i cooperativista

Construint un model energètic per les persones

Proposar un model energètic que superi el paradigma actual, que camini cap a criteris d’equitat, justícia social, i que inclogui la dimensió ambiental, passaria per plantejar-se un model 100% renovable, distribuït, eficient i en mans de la ciutadania, que al seu torn, fa un ús conscient de l’energia i l’aprofita de forma eficient.

Per arribar a aquest nou model energètic és necessària una transició estudiada que abandoni progressivament l’ús de combustibles fòssils i l’energia nuclear, substituïdes per una combinació ben dimensionada de diferents tecnologies renovables, amb instal•lacions de generació repartides pel territori, en funció de la demanda, i on la ciutadania recupera la sobirania energètica i aconsegueix desmercantilitzar l’obtenció i l’ús de l’energia.

Les diferents dimensions d’aquest model energètic proposat romanen íntimament relacionades, i en ell es descriu, de vegades a vista d’ocell i de vegades amb detall, diferents característiques, tot i que el debat és obert i el consens, tant necessari com imprescindible.

Un model energètic renovable, obté l’energia a partir d’elements inesgotables i que formen part dels Béns Comuns: el vent, el sol, els fluxos d’aigua, la biomassa (o massa vegetal/forestal), la força de les marees, la geotèrmia, etc.

Un model energètic just és un model en mans de la ciutadania, desmercantilitzat, on la producció està tant en mans d’empreses cooperatives com de petits productors individuals. Disposa d’una xarxa de distribució municipalitzada, amb gestió municipal i/o cooperativitzada, que limita la seva activitat a donar servei a la ciutadania, i que reinverteix els beneficis obtinguts en mantenir i millorar de les infraestructures a fi d’evitar incidències indesitjades (avaries per meteorologia adversa, p. ex.).

Un model energètic distribuït minimitza les pèrdues d’energia alhora que redueix la demanda, en fer més eficient el seu transport des dels centres de generació als nuclis on s’utilitza. I gràcies a la modulabilitat de les energies renovables, una instal•lació pot cobrir la demanda d’un petit poble, o la d’un frigorífic a casa. L’obtenció de l’energia a partir de les fonts que ens brinda la natura, tant la pot realitzar una cooperativa de producció, on els seus socis destinen voluntàriament el seu estalvi a promoure instal•lacions de generació per bolcar energia renovable a la xarxa, com un ciutadà que a títol individual volca l’excedent de les seva instal•lació d’autoconsum a la xarxa comuna o bé ho fa en règim d’autoconsum, i regularitza al final del període estipulat l’energia entregada al sistema, -quan ha generat i bolcat a xarxa, amb l’energia que ha obtingut d’aquesta en els moments en que la seva instal•lació no obtenia energia.

Les instal•lacions de generació d’EERR (energies renovables) són tant en equipaments públics com en edificis d’ús privat, de titularitat pública com privada, amb fórmules que permeten el bolcatge a xarxa de l’energia, l’autoconsum i el balanç net, amb criteris ambientals que garanteixen la protecció dels ecosistemes, l’ús dels recursos naturals esgotables i contemplin en els seus balanços tant els beneficis econòmics com els beneficis ambientals i socials derivats de l’ús d’aquestes tecnologies.

Un model energètic eficient implementa sistemes que ajuden als usuaris a utilitzar la mínima energia possible amb la tecnologia existent: la millora de l’evolvent en els edificis -la pell de l’edifici-, els aïllaments de finestres i portes, per anomenar algunes estratègies d’actuació; és el que es coneix com rehabilitació energètica. Per noves construccions, un model energètic eficient pot construir sota els preceptes del “Passivhaus”, o cases passives, habitatges o instal•lacions que s’autoabasteixen i on les necessitats de climatització són mínimes, gràcies a la utilització de sistemes passius per mantenir una temperatura de confort i aprofitant els beneficis d’una bona orientació alhora de dur a terme el disseny. En aquest aspecte la legislació inclourà Codis Tècnics d’Edificació, rehabilitació i d’Eficiència Energètica que posen en valor la dimensió ambiental i que s’adapten amb fluïdesa als avenços en la matèria.

El model energètic eficient també és possible gràcies a les campanyes de conscienciació en aspectes d’eficiència, i la formació especialitzada per tècnics i col•legis professionals. Les campanyes que sensibilitzen a través del “learning by doing” (aprendre tot fent)amb tallers pràctics, a com fer un ús racional de l’energia, a reduir-ne el malbaratament i aspectes bàsics del funcionament dels aparells més utilitzats en matèria d’energies renovables.

Amb l’accés equitable a l’energia desapareix el concepte de pobresa energètica: els programes de rehabilitacions energètiques permeten reduir el malbaratament d’energia en edificis alhora que aconsegueixen mantenir la llar en condicions de confort amb menys despesa, mentre que les tarifes socials asseguren el subministrament a col•lectius vulnerables.Contacte amb nosaltres

Si vols escriure un article, o aprofundir en algun tema a través d'una xerrada o jornada, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. barcelona@cup.cat

Free Software

Powered by TextPress. © Shameer C 2013.

Web analytics by Piwik. © Piwik 2014.

Creative Commons

People designed by from the Noun Project